Veľkonočné blahoprianie

Ježiš Kristus bol vzkriesený a žije!

Vzkriesený Kristus vstupuje na cesty nášho života, do našej každodennosti, aby nás stretol a pozdravil: Pokoj Vám, aby nás oslobodil od hriechu, od smrti, od strachu, od sĺz a smútku, aby sme sa stali svedkami jeho víťazstva a lásky.

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy Vám prajú redemptoristi Michalovskej viceprovincie.