Vyhlásenie michalovskej viceprovincie redemptoristov

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi), viceprovincia Michalovce, sa plne dištancuje od účasti o. Miroslava Čajku CSsR, člena viceprovincie, na mítingu strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, ktorý sa uskutočnil dňa 14. marca t.r. v Banskej Bystrici.

Otec Miroslav Čajka CSsR nedostal na účasť na tejto akcii od kompetentného predstaveného povolenie, ani si ho nežiadal. Konal teda bez poverenia, súhlasu a vedomia Kongregácie.

Vyjadrujeme ľútosť nad pohoršením, ktoré svojím konaním spôsobil.

Rázne odmietame šírenie a podporu extrémizmu, nenávisti, strachu a diskriminácie, ktoré sú v zásadnom rozpore s kresťanskou náukou.

Viceprovincialny predstavený už, v duchu rehoľných zásad a pravidiel, ústne i písomne dôrazne požiadal o. Miroslava Čajku CSsR, aby sa v budúcnosti vyhýbal akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo budiť dojem politickej angažovanosti rehoľného kňaza, ako predstaviteľa Cirkvi.

 

o. Metod Marcel Lukačik CSsR
viceprovinciálny predstavený