Duchovná obnova pre zamestnancov SOŠ sv. Jozafáta v Trebišove

Dňa 2. 3. 2017 misijný tím v zložení Antónia Tkáčová, Peter Salak, br. Gorazd Figura CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR viedol duchovnú obnovu pre všetkých zamestnancov SOŠ sv. Jozafáta v Trebišove. Učitelia, odborní majstri, duchovní otcovia pôsobiaci na škole, o. Cyril Jančišin a o. Teodor Šangrik, kuchárky a ďalší zamestnanci počúvali o hodnote človeka. Niekoľkokrát zaznelo: „človek, ktorý si tvoju úctu nezaslúži, o to viac ju potrebuje“. V časoch, kedy poslanie učiteľa je spochybňované a nedocenené sa misijný tím snažil prítomných povzbudiť a tiež vyjadriť vďačnosť za vklad do mladej generácie. Na záver br. Gorazd predniesol modlitbu požehnania za celý kolektív zamestnancov s prosbou, aby učitelia a majstri mali „ochotné ruky otcov“ a učiteľky mali „srdcia matiek“ pre žiakov školy. Nech Boh zjednocuje a požehnáva všetkých zamestnancov SOŠ sv. Jozafáta v Trebišove.

o. Miroslav Bujdoš CSsR