Misie na CZŠ sv. Juraja v Trebišove

V dňoch 13. – 16. februára 2017 žiaci ZCŠ sv. Juraja v Trebišove prežívali svoje „misie na škole“.  Misijný tím redemptoristov v spolupráci s laikmi prijali pozvanie duchovného správcu školy o. PhDr. Tomáša Haburaja, PhD. a pani riaditeľky Mgr. Ľudmily Bumberovej. Každý deň misií bol naplnený misijným programom zloženým z osobných svedectiev, duchovných a motivačných príhovorov, scénok a pantomím, videí a kreatívnych aktivít. Povstávali nové známosti, nové priateľstvá a atmosféra každým ďalším dňom sa stávala rodinnejšia. Misijný tím tvorili Jana Lukačová, Nikola Gradošová, br. Miroslav Liška CSsR, br. Gorazd Figura CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR. Každé vyučovanie žiaci ukončili sv. liturgiou a poďakovaním za svojich učiteľov a možnosť učenia sa a chodenia do školy. Utorkové popoludnie patrilo všetkým zamestnancom školy, ktorého zámerom bolo vzájomne sa povzbudiť a podeliť životnými skúsenosťami. Ďakujeme všemohúcemu Bohu za privilégium stráviť štyri misijné dni na CZŠ sv. Juraja v Trebišove.

o. Miroslav Bujdoš CSsR