Misie na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

,,Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.“ Táto Božia láska bola ponúknutá študentom Gymnázia Jána Zlatoústeho v Humennom v dňoch 7. – 10. 2. 2017. Misijný tím tvorili redemptoristi o. Miroslav Bujdoš CSsR a br. Gorazd Figura CSsR a mladí dobrovoľníci Bibiána Litecká, Viktória Špavelková, Kristína Kurillová a Stanislava Marková. Zmyslom nebolo obracať študentov na vieru, ale preukázať im úctu a pozornosť, tráviť s nimi čas a oznámiť im radostnú správu, dobrú zvesť. „Svet potrebuje nadšenie mladých. Potrebuje radosť zo života, akú majú mladí. V nich sa odráža čosi z pôvodnej radosti, ktorú mal Boh, keď stvoril človeka“ usúdil kedysi sv. Ján Pavol II.

Láskavé slová ponúkané mladým s jednoduchosťou a stručnosťou zasadili malé semienko do sŕdc mnohých. Túžbou bolo priblížiť sa k nim čo najviac to šlo, preto sa neváhalo použiť aj pár príkladov, svedectiev z vlastného života a tak ukázať, že Ježiš Kristus nekonal veľké veci len pred 2000 rokmi, ale že je stále živý aj dnes. Aby to však nebolo len o slovách, nesmeli chýbať ani scénky a videá, ktoré ponúkli dotvorenie atmosféry a dopĺňali slová mladých misionárov. Možno to neboli veľké skutky, ale boli tvorené s veľkou láskou, o ktorej je nemožné nehovoriť. Ak sa týmito misiami zmenil život hoci len jedného z nich, malo to obrovský zmysel. Osobné spovede, rozhovory a nové priateľstvá sú ovocím týchto misií.

Bibiána Litecká