Tríduum Poša

V dňoch 19. – 21. október 2012 sa v Poši uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Tríduum ku cti bl. D.M. Trčku-Tríduum Poša – 20 fotografií)