Tríduum Sabinov

V dňoch 12. – 14. október 2012 sa v Sabinove uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Tríduum ku cti bl. D.M. Trčku-Tríduum Sabinov – 33 fotografií)