Tríduum Vojčice

V dňoch 5. – 7. október 2012 sa vo Vojčiciach uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Tríduá ku cti bl. D.M. Trčku-Tríduum Vojčice – 16 fotografií)