Tríduum Nižný Hrušov

V dňoch 28. – 30. september 2012 sa v Nižnom Hrušove uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Triduá ku cti bl. D.M. Trčku-Tríduum Nižný Hrušov – 22 fotografií)