Dvaja novici zložili rehoľné sľuby

Dňa 15. augusta slávi Cirkev sviatok Uspenija Presvätej Bohorodičky. Mnohí redemptoristi práve počas slávenia tohto sviatku zložili rehoľné sľuby.

Aj tento rok v tento sviatočný deň, 15. augusta 2012, na sv. liturgii o 18.00 hod. v Chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove, zložili po ročnom noviciáte rehoľné sľuby dvaja novici redemptoristi: Miro Liška a Marek Olčák.

Slávnostnú sv. liturgiu celebroval protoigumen redemptoristov Jaroslav Štelbaský, koncelebrovali s ním spolubratia z michalovskej viceprovincie a warszawskej provincie, ako aj eparchiálni kňazi.

Sv. liturgiu obohatili spevom Zbor sv. Cyrila a Metoda, mládežnícky zbor a študenti warszavskej provincie redemptoristov.

Neoprofesom prajeme a vyprosujeme milosť, aby v povolaní ktoré dostali vytrvali až do smrti.

(fotografie: Galéria-Kláštor Stropkov-Rehoľné sľuby novicov – 38 fotografií)