Večerné duchovné cvičenia

Pozývame Vás na veľmi špecifické večerné duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v  Kláštore redemptoristov v Michalovciach (ul. Masarykova 35) od 3. do 7. septembra 2012, vo večerných hodinách, od 19.00 do 21.30 hodiny. Tieto špecifické duchovné cvičenia sú zamerané na vnútorné uzdravenie. Totiž všelijaké životné udalosti nás mohli silne poznačiť a zraniť.  Prostredníctvom týchto duchovných cvičení chceme vykročiť na cestu vnútorného uzdravenia a odpustenia. Program týchto večerných duchovných cvičení spočíva v každodenne spoločnej meditácii na tému vnútorného uzdravenia v našich vzťahoch, v tichej adorácii pred Najsvätejšou Eucharistiou a v osobných duchovných rozhovoroch s kňazom. Počet účastníkov je výrazne obmedzený, preto je dobré nahlásiť sa čím skôr na mob. č. 0904/738 128, prípadne e-mailom metodcssr@yahoo.com. Duchovné cvičenia bude viesť o. Metod Lukačik CSsR.

o. Metod Lukačik CSsR