Odpustová slávnosť Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach

Sobota 30. máj 2009

17.00 Sv. ruženec

17.30 Veľká večiereň

18.40 Prednáška „Chrám Zoslania Sv. Ducha a bl. Metod Trčka“

19.00 Archijerejská sv. liturgia

20.30 Akatist k Svätému Duchu

Nedeľa 31. máj 2009

07.00 Utiereň

08.00 Sv. liturgia (staroslovienska) s myrovaním

09.30 Sv. ruženec

10.00 Archijerejská sv. liturgia s kňazskou vysviackou diakona Jozefa Troju CSsR a myrovanie

17.00 Veľká večiereň

Srdečne Vás pozývame na spoločnú modlitbu.

redemptoristi