Sväté misie v Nižnej Rybnici

V dňoch 16. – 24. mája 2009 sa tu uskutočnili sväté misie. Po 75 rokoch zavítali opäť otcovia redemptoristi do farnosti Nižná Rybnica. Najprv tu prišli traja misionári v roku 1934. Vtedy to bola prvá svätá misia pre Nižnú Rybnicu, ale aj pre Sobrance. Tentoraz prišli dvaja misionári na pozvanie miestneho správcu farnosti o. Petra Horvátha v jubilejnom roku farnosti, ktorý sa slávi z príležitosti 100 rokov od posviacky chrámu zasväteného Ochrane Panny Márie – Pokrovu. Sväté misie viedli o. Mikuláš Tressa CSsR zo stropkovského kláštora a o. Metod Lukačik CSsR z michalovského kláštora redemptoristov. Celých 9 dní ohlasovali základné evanjeliové pravdy o Bohu a kresťanskom živote, aby priviedli veriacich k obnoveniu viery a prehĺbeniu autentického života s Bohom. Počas prvých dni – v nedeľu a v pondelok pomáhal na sv. misiách aj evanjelizačný tím mladých ľudí zo Starej Ľubovne. Približne 100 ľudí sa počas sv. misií vyspovedalo a mnohí chorí prijali aj sviatosť pomazania chorých. Svätých misií sa zúčastňovali aj veriaci z filiálnej obce Blatné Remety. Veríme, že tento čas bol pre mnohých naozaj časom hojných Božích milostí.

o. Metod Lukačik CSsR