Odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku

17.-18. marca 2012 sa udiala odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku, ktorému je zasvätený kláštor redemptoristov pri chráme Matky Ustavičnej Pomoci. Na hlavnej Liturgii v nedeľu o 10.00 hodine sme privítali protosynkela Košickej eparchie o. Vladimíra Tomka, ktorý bol hlavným celebrantom a kazateľom. Vo svojom príhovore nás upozornil na dve odlišné pravdy týkajúce sa viery. Prvá znela: „verím v Boha“ a druhá: „verím Bohu“. Zatiaľ čo tá prvá je dosť populárna v súčasnej dobe, s tou druhou majú mnohí problém. Žijeme v časoch, kedy nám nikto nebráni veriť, ale svet nás chce presvedčiť, aby sme si vieru nechávali sami pre seba, alebo aby sme s ňou zostávali v našich chrámoch, ale aby sme s ňou nevychádzali na ulicu. Inými slovami: „lebo tam by sme už mohli prekážať ostatným“.
Slávnosť sa zakončila modlitbou k bl. Metodovi, myrovaním a obchodom okolo chrámu.
o. Miroslav Bujdoš CSsR