Biblista doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.

16. marca 2012 v chráme redemptoristov Matky Ustavičnej Pomoci v Starej Ľubovni sme po Liturgii pre mladých privítali biblistu doc. PhDr. ThDr. Daniela Slivku, PhD., ktorý nám rozprával o knihe Kazateľ zo Starého Zákona a jej význame pre súčasnosť. Opísal nám autora knihy ako človeka, ktorý sa pýta na otázky týkajúce sa života a smrti, bolesti a trápenia, zmyslu vecí, po ktorých túžime a ktoré nadobúdame. Stretnutie zakončil piesňou: „Nothing Else Matters“ od skupiny Metallica. Opísal situáciu, v ktorej pieseň vznikla, ako autora tohto svetového hitu delilo 15. minút od vlastnej smrti a potom sa niečo udialo a on zostal na žive. A tak povstala tá pieseň. Týmto sa chcem poďakovať Danielovi v mene všetkých, ktorí v ten deň v našom chráme boli za povzbudzujúce stretnutie.
o. Miroslav Bujdoš CSsR