Tríduum Kusín

V dňoch 23. – 25. marec 2012 sa v Kusíne uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Triduá ku cti bl. D. M. Trčku-Tríduum Kusín – 20 fotografií)