Tríduum Egreš

V dňoch 17. – 19. február 2012 sa v Egreši uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Triduá ku cti bl. D.M. Trčku-Tríduum Egreš – 20 fotografií)