Redemptorista Štefan Vasilík, čestný občan mesta Stropkov

Dňa 18. januára 2012 o 10. 00 hod. v priestoroch stropkovského kaštieľa sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého jediným bodom programu bolo odovzdávanie ocenení zaslúžilým občanom mesta. Pán primátor MUDr. Peter Obrimčák udelil čestné občianstvo mesta Stropkov aj nášmu spolubratovi o. Štefanovi Vasilíkovi CSsR za šírenie dobrého mena mesta Stropkov doma i v zahraničí, a šírenie kresťanskej kultúry.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

(fotografie: Galéria-Kláštor Stropkov-Redemptorista Štefan Vasilík – čestný občan mesta Stropkov – 4 fotografie)