Sviatok Nepoškvrneného počatia Bohorodičky svätou Annou. Otváranie Brány milosrdenstva

8. decembra 2015 sme v bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach spolu s veriacimi prežívali sviatok Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou. Sviatočný program sa začal o ôsmej hodine slávením svätej liturgie, ktorú slávil o. Milan Zaleha CSsR, miestny predstavený kláštora v Michalovciach. V homílii pripomenul to, že Ježiš je náš brat a my všetci, ktorí počúvame Jeho slovo sme jeho bratmi a sestrami. Aj napriek tomu, že bol pracovný deň, sa na liturgii zúčastnilo hojné množstvo veriacich. Pokračovali sme ďalšou svätou liturgiou v cikrevnoslovanskom jazyku, ktorú slávil o. Jozef Troja CSsR. Počas homílie pripomenul, aká je dôležitá úloha matky v živote dieťaťa a rodiny. A že v Márii každý z nás dostal Matku, ktorá nás miluje a pozná viac, ako naša pozemská mama.

Večerný liturgický program bol o to slávnostnejší, keďže vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, pred svätou liturgiou otvoril Bránu milosrdenstva. Naša bazilika je totiž jedným z troch chrámov na území košickej eparchie, kde takáto brána bude počas celého Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, ktorý sa práve tento deň začal v celej Cirkvi. Tu je časť modlitby, ktorú sa vladyka modlil pri otváraní Brány milosrdenstva  – „Vrúcne ťa prosíme, pomôž nám tak prežiť Svätý rok milosrdenstva, do ktorého vstupujeme otvorením tejto brány, aby nám spása bola bližšie než predtým.” V homílii vladyka Milan prirovnal Bohorodičku ku bráne, ktorou k nám zostúpil Boh v tele. Boh nás pozýva, aby sme počas Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva prejavovali milosrdenstvo iným. Aby sme vnímali potreby iných a vedeli pomôcť tam, kde môžeme. Vladyka spomenul, že láska Márie bola starostlivá, ak sa mala postarať o Svätú rodinu a opatrná vo chvíli, keď šlo o Ježišov život. Boh si z Nepoškvrnenej vzal telo pre nového Adama. Vladyka tiež pripomenul, že Božie milosrdenstvo je loďkou, ktorá pojme človeka so všetkými jeho chybami a slabosťami.

Na záver svätej liturgie, po zaambonnej modlitbe, vladyka Milan požehnal a posvätil banner, ktorý je určený ako znak pre Mimoriadny svätý rok milosrdenstva. Na samotnom konci slávnosti sme zaspievali pápežskú hymnu a mnoho rokov všetkým radom duchovenstva a veriacim, ktorých bolo na liturgii hojne. Potom nasledovalo ešte myrovanie.

 

o. Jozef Troja CSsR