Sväté misie v Uliči

Dni 21. – 29. november 2015 boli časom Božích milostí pre obec Ulič. Sväté misie prežívali s miestnymi veriacimi misionári o. Jozef Jurčenko CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR. Správca farnosti o. Peter Kijovský spolu so svojou manželkou Ľudmilou nás prijali vo svojej domácnosti na fare veľmi prívetivo. Veriaci prichádzali na jednotlivé slávenia v hojnom počte. Dennodenne sa k nám pripájali aj ľudia z Uličského Krivého, filiálnej obce. V pondelok o. Miroslav mal hodiny náboženstva na ZŠ v Uliči pre všetky ročníky. Stretnutia s deťmi, s mládežou, rovnako stavovské stretnutia pre mužov a ženy sa konali v miestnom komunitnom centre Kotva. Atmosféra vrúcneho a rodinného prijatia vládla pri každom jednom stretnutí, návšteve chorých, spoločných obedoch v rodinách. Sme povzbudení ochotou a snahou veriacich v Uliči prispievať do Cirkvi svojimi talentami a schopnosťami. Nech Kristus Vykupiteľ požehnáva farnosť Ulič, životný príbeh každého človeka v Uliči. Nebeská Matka Ustavičnej Pomoci Tebe zverujeme manželstvo o. Petra a Ľudmily, nech dobrota, ktorú v sebe majú, pod tvojou ochranou sa nikdy nevyčerpá. Zo srdca ďakujeme.

o. Miroslav Bujdoš CSsR