Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 25.03.2011

Dňa 25. marca kresťania na celom svete slávia podľa gregoriánskeho kalendára sviatok Zvestovania našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. V prikláštornom chráme redemptoristov v Michalovciach bola okrem tohto sviatku slávená aj spomienka bl. mučeníka protoigumena Dominina Metoda Trčku s obvyklým programom.

Po modlitbe ruženca, ktorú viedli postulanti, o. Metod viedol moleben ku bl. mučeníkovi s čítaním poďakovaní a prosieb. Večiereň so svätou liturgiou slávil o. Róbert Jáger, osobný sekretár košického gréckokatolíckeho eparchu Milana. Spolu s ním koncelebrovali o. protoigumen Jaroslav a o. igumen Jozef. Na slávnosti slúžil aj diakon Rasťo. Počas tzv. malého vchodu diakon nasledovaný celebrantmi niesol v procesii evanjeliár cez celý chrám, na čo neskôr nadviazal v homílii o. Róbert. Pripomenul, že na konci tejto procesie sa ozve zvolanie „Premúdrosť, stojme úctivo!“, teda že toto je tá najväčšia múdrosť, najdôležitejšia múdrosť a tajomstvo, ktoré sa skrýva v slovách tejto knihy. Veriaci ľud potom odpovedá: „Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom …“ Prijímame toto Slovo. Boh prichádza so svojim Slovom, tvorivým Slovom, deň čo deň. Toto liturgické gesto je pre nás tak známe, že si ho už neraz ani neuvedomujeme. Takéto Slovo vstúpilo aj do života nazaretskej dievčiny a zmenilo jej život. Toto si máme aj my uvedomiť, že Boh deň čo deň vstupuje aj do nášho života. Mária je pre nás učiteľkou, ako prirodzene a jednoducho máme toto Slovo prijímať. Spočiatku síce mala strach, lebo si nevedela predstaviť, ako by mohla splniť úlohu, ktorú jej Boh dáva prostredníctvom svojho anjela. Mária mala vlastnú predstavu o svojom živote, lebo chcela byť zasvätená Bohu. Prijíma však vôľu Boha, vzdáva sa svojej predstavy a stáva sa Matkou Ježiša Krista. Božie Slovo, ktoré sa aj nám núka každý deň, nechce nás o niečo obrať, ale práve naopak, chce nás obohatiť, ukázať nové možnosti, novú cestu. Mária prijímajúc Božie Slovo a Jeho vôľu, našla pokoj vo svojom živote a aj napriek ťažkostiam zostala až do konca pod krížom svojho Syna. Podobne to bolo aj v živote blaženého mučeníka Dominika Metoda Trčku. Keď sa dostal do väzenia, keď sa dostal do úzkych, keď sa všetci obrátili proti nemu a intrigy ho uväznili do nemožnosti, tento muž sa nezlomil. Neskončil v depresii, ale tam kde bol, zavretý za mrežami, ponižovaný, mučený, vysmievaný, tam zostal. Nezlomilo ho to, lebo jeho istota, sila, nádej bolo práve Vtelené Božie Slovo. A k tomu sme pozvaní aj my. Boh zvestoval, že Mária sa stane rodičkou a dá telo Slovu. K tomu sme pozvaní aj my. Ak to urobíme ako Mária, aj my nájdeme život, istotu, nádej, a to čo príde nás nezlomí. Keď počúvame prosby, ktoré sú prednášané počas molebenu k blaženému mučeníkovi, koľko je tam našich každodenných ťažkostí a trápení. My potrebujeme vyšší zmysel života ako iba tieto každodenné ťažkosti, ktoré nás tlačia k zemi. To viac sa nám núka v Božom Slove, ktoré sa nám deň čo deň symbolicky núka v malom vchode. Prijmi ma, lebo Ti dám život, lebo Ti dám istotu v neistote, lebo Ti dám nádej vtedy, keď sa zdá, že všetko sa tratí. Urobím z Teba to, čo som urobil z Márie, z Dominika Metoda Trčku i všetkých ostatných veľkých svätcov, ľudí, ktorí zostanú, ktorých život nezlomí, ktorí sa dokážu tešiť životu, ktorý musia žiť. Boh s každým hovorí osobitne, Boh sa každému prihovára a ponúka. Nestačí preto iba poznať symbol malého vchodu počas svätej liturgie, ale je potrebné započúvať sa do Božieho Slova, čítať ho, prijímať ho.

Po svätej liturgii ešte nasledovala modlitba príhovoru s pomazaním olejom, v ktorom boli ponorené relikvie bl. mučeníka. Modlitbu viedol o. Maroš.

Nech ďalšie dni Veľkého pôstu sú pre nás príležitosťou dovoliť Slovu vstupovať do našich životov, napĺňať ich a premieňať.

(fotografie: Galéria-Kláštor Michalovce-Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 20 fotografií)

Slávnosť ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku sa v chráme redemptoristov v Michalovciach uskutoční 25. apríla 2011.

daatma