Tríduum v Košiciach – Ťahanovciach

V dňoch 12. – 14. november 2010 sa v Košiciach – Ťahanovciach uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Triduá ku cti bl. D.M.Trčku-Tríduum Košice – Ťahanovce – 33 fotografií)

(fotografie z tridua sú aj na: www.tahanovce.grkatke.sk)