Tríduum v Štefurove

V dňoch 5. – 7. november 2010 sa v Štefurove uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Triduá ku cti bl. D.M.Trčku-Tríduum Štefurov – 9 fotografií)