Tríduum v Brezine

V dňoch 29. – 31. október 2010 sa v Brezine uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Triduá ku cti bl. D.M.Trčku-Tríduum Brezina – 10 fotografií)