Pozvánka na duchovné cvičenia pre ženy

„ Pane nauč nás modliť sa…“

V dňoch 24. až 26. septembra 2010 sa v michalovskom Kláštore redemptoristov uskutočnia duchovné cvičenia pre ženy. Duchovné cvičenia sú predovšetkým časom osobnej modlitby, stíšenia, sebareflexie a hľadania Božej vôle pre vlastný život. Téma duchovných cvičení je modlitba – „Pane, nauč nás modliť sa…“ „Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť.“ (sv. Augustín) Duchovné cvičenia sú pozvaním k obnoveniu a prehĺbeniu svojej modlitby. Začiatok (piatok, 24. septembra) je stanovený na 16.30 hodinu, ukončenie (nedeľa, 26. septembra) bude o 15. hodine.

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť do 21. septembra  2010, a to alebo prostredníctvom e-mailu metodcssr@yahoo.com, alebo na telefónnom čísle 0904 738 128, prípadne na poštovej adrese o. Metod Lukačik CSsR, Kláštor redemptoristov, Masarykova 35, 071 01 Michalovce.

o. Metod Lukačik CSsR