15. výročie založenia Zboru sv. Jozefa pri Chráme redemptoristov v Michalovciach