• XIII. ročník Stropkovského Metodovho Memoriálu

  • V dňoch 26.7.-2.8.2014 sme sa na podnet slovenských gréckokatolíckych redemptoristov zúčastnili na RedCamp-e, teda evanjelizačnom kurze v Krakove organizovanom Konferenciou redemptoristov Európy. Bolo to podujatie zastúpené otcami a/lebo laikmi spolupracujúcimi s redemptoristami z Talianska, Španielska, Portugalska, Českej republiky, Slovenska a Poľska. Program sa po väčšinu dní odohrával v rovnakom formáte, t.j. ranná modlitba, chvály, katechéza, [...]

  • Viceprovinciálne duchovné cvičenia v Stropkove

  • Fotografie z pešej púte Nižný Hrabovec - Michalovce

  • Fotografie z odpustovej slávnosti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku.

Kategória Kláštor

XIII. ročník Stropkovského Metodovho Memoriálu

XIII. ročník Stropkovského Metodovho Memoriálu

Pešia púť 2014

Kategória Misie

Celomestské misie v Stropkove

V dňoch 10. - 18. máj 2014 sa v Stropkove konali celomestské sväté misie, ktoré viedli redemptoristi.

Obnova sv. misií Košice – Ťahanovce

Plán misií na rok 2014

Kategória Triduá

Tríduum Stará Ľubovňa

V dňoch 15. - 17. marec 2013 sa v gréckokatolíckej farnosti Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

Tríduum Rakovec nad Ondavou

Tríduum Priekopa

Kategória Nezaradené

REDCAMP 2014. Medzinárodná evanjelizačná škola v Krakove

V dňoch 26.7.-2.8.2014 sme sa na podnet slovenských gréckokatolíckych redemptoristov zúčastnili na RedCamp-e, teda evanjelizačnom kurze v Krakove organizovanom Konferenciou redemptoristov Európy. Bolo to podujatie [...]

Duchovná obnova v seminári v Tuchowe

Latest Articles

Duchovné cvičenia o vnútornom uzdravení

Fotografie z Breakfestivalu 2014.

Zbor svätých Cyrila a Metoda na dovolenke aj púti v Maďarsku

Prvé sväté prijímanie v Stropkove

V dňoch 10. - 18. máj 2014 sa v Stropkove konali celomestské sväté misie, ktoré viedli redemptoristi.