• Fotografie z Breakfestivalu 2014.

  • Zbor svätých Cyrila a Metoda na dovolenke aj púti v Maďarsku

  • Prvé sväté prijímanie v Stropkove

  • V dňoch 10. - 18. máj 2014 sa v Stropkove konali celomestské sväté misie, ktoré viedli redemptoristi.

  • Duchovná obnova v seminári v Tuchowe

Kategória Kláštor

Breakfestival 2014

Fotografie z Breakfestivalu 2014.

Prvé sväté prijímanie v Stropkove

Kategória Misie

Celomestské misie v Stropkove

V dňoch 10. - 18. máj 2014 sa v Stropkove konali celomestské sväté misie, ktoré viedli redemptoristi.

Obnova sv. misií Košice – Ťahanovce

Plán misií na rok 2014

Kategória Triduá

Tríduum Stará Ľubovňa

V dňoch 15. - 17. marec 2013 sa v gréckokatolíckej farnosti Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

Tríduum Rakovec nad Ondavou

Tríduum Priekopa

Kategória Nezaradené

Duchovná obnova v seminári v Tuchowe

Duchovná obnova v seminári v Tuchowe

Latest Articles

Naša svetlá budúcnosť pri Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach

Slávenie Kristovej Paschy v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach.

V mene redemptoristov Michalovskej viceprovincie prajem požehnané sviatky Kristovej paschy! o. Jaroslav Štelbaský CSsR, protoigumen

Dňa 25. marca 2014 sa v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach uskutočnila spomienková slávnosť bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku.

Duchovná obnova o duchovnom povolaní - Stropkov 2014