• V mene všetkých redemptoristov Michalovskej viceprovincie vám zo srdca prajem milostiplné sviatky Paschy, krásne stretnutia so Zmŕtvychvstalým Kristom, aby ste radostne oslavovali jeho vzkriesenie a odvážne hlásali jeho evanjelium. o.Metod Lukačik CSsR protoihumen  

  • 11.2.2015 (streda) Zástupcovia všetkých štyroch reholí východného obradu pôsobiacich na Slovensku a teda Rád sestier sv. Bazila Veľkého, Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Rád svätého Bazila Veľkého a Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa vytvorili Komisiu pre pastoráciu mladých. Spoluprácu odštartovali prvou spoločnou akciou na internáte strednej zdravotnej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove. Na stretnutí s mladými študentkami sa rehoľníčky […]

  • Dňa 29.1.2015 sa ukončila IX. viceprovinciálna kapitula Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zvolilo sa nové vedenie. Vikárom viceprovincie sa stal o. Maroš Dupnák CSsR, spolu s ním v užšej rade je o. Milan Zaleha CSsR. Rozšírenú radu tvoria o. Juraj Rak CSsR a o. Jozef Vojtila CSsR. Dôležitou témou bola reštrukturalizácia Pražskej provincie a jej fúzia s […]

  • V sobotu 31. januára 2015 najosvietenejší arcibiskup a metropolita Ján oficiálne otvoril archieparchiálny proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka CSsR. V tento deň sa ešte uskutočnilo slávenie dňa zasvätených osôb celej Prešovskej metropolie, za účasti všetkých našich vladykov: prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, košického eparchiálneho biskupa Milana Chautura […]

  • SV. MIKULÁŠ V STROPKOVE

Kategória Kláštor

V mene všetkých redemptoristov Michalovskej viceprovincie vám zo srdca prajem milostiplné sviatky Paschy, krásne stretnutia so Zmŕtvychvstalým Kristom, aby ste radostne oslavovali jeho vzkriesenie a […]

SV. MIKULÁŠ V STROPKOVE

Kategória Misie

V mene všetkých redemptoristov Michalovskej viceprovincie vám zo srdca prajem milostiplné sviatky Paschy, krásne stretnutia so Zmŕtvychvstalým Kristom, aby ste radostne oslavovali jeho vzkriesenie a […]

Celomestské misie v Stropkove

Obnova sv. misií Košice – Ťahanovce

Kategória Triduá

Tríduum Stará Ľubovňa

V dňoch 15. - 17. marec 2013 sa v gréckokatolíckej farnosti Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

Tríduum Rakovec nad Ondavou

Tríduum Priekopa

Kategória Nezaradené

V mene všetkých redemptoristov Michalovskej viceprovincie vám zo srdca prajem milostiplné sviatky Paschy, krásne stretnutia so Zmŕtvychvstalým Kristom, aby ste radostne oslavovali jeho vzkriesenie a […]

Latest Articles

„Víkendovka“ mladých v Orlove

XIII. ročník Stropkovského Metodovho Memoriálu

V dňoch 26.7.-2.8.2014 sme sa na podnet slovenských gréckokatolíckych redemptoristov zúčastnili na RedCamp-e, teda evanjelizačnom kurze v Krakove organizovanom Konferenciou redemptoristov Európy. Bolo to podujatie zastúpené otcami a/lebo laikmi spolupracujúcimi s redemptoristami z Talianska, Španielska, Portugalska, Českej republiky, Slovenska a Poľska. Program sa po väčšinu dní odohrával v rovnakom formáte, t.j. ranná modlitba, chvály, katechéza, práca v skupinách, slávenie Eucharistie, workshopy a večerná pobožnosť podľa témy dňa. Tie sa v […]

Viceprovinciálne duchovné cvičenia v Stropkove

Fotografie z pešej púte Nižný Hrabovec - Michalovce