Posledné príspevky

Odpustová slávnosť ku cti sv. Cyrila a Metoda a Matky Ustavičnej Pomoci Stropkov 02.-03.07.2022

Odpustová slávnosť sa začala modlitbou radostného svätého ruženca, ktorý sa pomodlili veriaci v chráme. O 17.00 nasledovala Veľká večiereň, ktorú viedol predstavený stropkovského kláštora o. Jozef Jurčenko CSsR. Sobotnú večernú archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický…
Čítať viac

Odpust ZSD v Michalovciach

Prvý júnový víkend sa v bazilike niesol v odpustovom duchu. Program odpustu Zoslania svätého Ducha sa začal v sobotu poobede o 16:30 modlitbou svätého ruženca, pokračoval modlitbou veľkej večierne. Následne program pokračoval slávením archijerejskej svätej liturgie za účasti emeritného biskupa Milana Chautura a arcibiskupa Cyrila…
Čítať viac